Διδασκόμενα Μαθήματα


  • Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) απαιτείται η συμμετοχή κάθε φοιτητή/τριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση τους στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
  • Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει ανά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων (βλέπε συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf).

  • Γλώσσα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

 

  • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Ασκήσεις Υπαίθρου

Fieldwork in Onshore and Offshore facilities, North Aegean Sea, Greece,

Fieldwork in the Gulf of Patras for gas seepages and use of the side scan and bottom scan for seabed and near seabed imaging,

Revithoussa” LNG Terminal and Company visit to the “Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.” (Liquefaction and Storage of Natural Gas Facilities),

Fieldwork in Western Greece (source and reservoir rocks, tectonics, hydrocarbons migration and trapping mechanisms),

Visit to two entry points of Natural Gas in Greece, ‘Sidirokastro’ and ‘Kipoi’, operated by the Public Gas Corporation Company of Greece (DEPA S.A.). 

 

DSC_1893DSC_1940 DSC_1955DSC_1915

Visit in Offshore Production Facilities in North Aegean Sea