Επικοινωνία


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ”

Professor Andreas Georgakopoulos

τηλ. 2310 998514 ageorgak@geo.auth.gr
Μουντουρλή Μαρία τηλ. 2310 998555 mmountou@geo.auth.gr
  Fax. 2310 998552 hydrocarbons@geo.auth.gr

 

Διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

Τμήμα Γεωλογίας,

Κτήριο ΣΘΕ, 2ος όροφος, κεντρική πτέρυγα,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θυρίδα 112,

ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη