Αριθμός Εισακτέων


  • Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει οριστεί σε 20 φοιτητές ανά έτος.