Διδασκόμενα Μαθήματα


Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων. Το πρόγραμμα δύναται να εκτελείται εν μέρη ή εν όλω στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS ως εξής:

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εξάμηνο Α’

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

ECTS

1  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  5
2  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2
3  ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ-ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4
4  ΚΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 5
5  ΔΟΜΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ- ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΕΤΡΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 5
6  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 4
7  ΟΙ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ-GAS SEEPAGE AS INDICATOR OF OIL/GAS RESERVOIRS 5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εξάμηνο Β’

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

ECTS

1 ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  3
2  ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 5
3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 5
4  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 4
5  ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 3
6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (LOGGING) 4
7  Β7-1, Β7-2, Β7-3, Β7-4, (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα 4) 6

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εξάμηνο Γ’

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

ECTS

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  5
2  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3
3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (RESERVOIR ENGINEERING) – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (RESERVOIR FLUIDS/SAMPLING &ANALYSIS) 3
4  PRODUCTION ENGINEERING &WELL PERFORMANCE 5
5 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΑΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 5
6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ENVIRONMENTAL ISSUES, HELTH &SAFETY) 3
7 Γ7-1, Γ7-2, Γ7-3 (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα 3) 6

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εξάμηνο Δ’

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

ECTS

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ (ENVIRONMENTAL PLANNING, IMPACTANALYSISNDRISK,ASSESSMENT)  3
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION TECHNOLOGY) 3
3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 4
4 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 20

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Β7-1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  3
Β7-2  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (APPLIED SEDIMENTOLOGY) 3
Β7-3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΔΡΑΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3
Β7-4  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (PERFORMANCE ASSESMENT AND MANAGEMENT) 3
Γ7-1 PROCESS ENGINEERING AND SURFACE FACILITIES 3
Γ7-2 ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ 3
Γ7-3 WELL TEST ANALYSIS & ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION LOGGING) 3