Επικοινωνία


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

Professor Andreas Georgakopoulos

τηλ. 2310 998514 ageorgak@geo.auth.gr
 Μουντουρλή Μαρία τηλ. 2310 998555 mmountou@geo.auth.gr
Fax. 2310 998552 hydrocarbons@geo.auth.gr

 

Διεύθυνση :

ΔΠΜΣ «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

κτίριο ΣΘΕ, 2ος όροφος, κεντρική πτέρυγα,

Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., θυρίδα 112,

ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη.