Δίδακτρα


  • Το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» έχει συνολικά δίδακτρα 5.200 Ευρώ, καταβλητέα σε δύο ετήσιες δόσεις των 2.600 ευρώ έκαστη.
  • Η καταβολή κάθε δόσης γίνεται πριν την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού έτους [Α’ και Γ’ Εξάμηνο].