Δίδακτρα


Το ΔΠΜΣ Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων έχει δίδακτρα 5.200 ΕΥΡΩ καταβλητέα σε δύο ετήσιες δόσεις.

Η καταβολή κάθε δόσης γίνεται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.